ارتباطات مبتنی بر IP

ارتباطات مبتنی برIP:

خانواده ای از فناوریها، روشها، پروتکلهای ارتباطی و تکنیکهای انتقال اطلاعات است که برای رساندن ارتباطات صوتی و جلسات چند رسانه ای (همچون ارتباطات متنی و ویدئویی) بر روی بسترهای ارتباطی که از پروتکل اینترنت (IP) استفاده میکنند (همچون شبکه های کامپیوتری و اینترنت) بکار گرفته می شوند.
معمولا” مفاهیم مترادف و متنوعی همچون ارتباطات صوتی بر روی بستر آی پی (Voice over IP)، تلفن مبتنی بر آی پی (IP Telephony)، تلفن اینترنتی (Internet Telephony)، ارتباط صوتی بر روی بستر پهن باند (Voice over BroadBand) و تلفن پهن باند (Broadband Telephony or Phone) در این مورد بکار گرفته می شود.
 

تلفن مبتنی بر IP بر سرویس های ارتباطی صوتی Voice، ارسال مستندات کاغذی Fax، پیامهای متنی SMS و یا برنامه های پیامهای صوتی Voice Messaging اشاره می کند که قرار باشد بجای شبکه های سوئیچینگ عمومی تلفن (PSTN) همچون مخابرات بر روی شبکه های کامپیوتری و یا اینترنتی انتقال یابند. مراحل ایجاد و برقراری یک تماس تلفنی مبتنی بر IP، سیگنالینگ، ایجاد کانال رسانه ای، دیجیتال سازی سیگنالهای صوتی آنالوگ، کدگذاری، بسته بندی در قالب های Packet و انتقال بسته ها بر روی شبکه های سوئیچینگ بسته ها همچون بستر IP است. در سمت دریافت کننده تماس نیز همین مراحل البته در حالت معکوس همچون پذیرش بسته های IP، کد برداری بسته های کدگذاری شده و تبدیل دیجیتال به آنالوگ جریان صوتی اصلی باعث بازسازی صدای تماس گیرنده می گردد.
هرچند مفاهیم تلفن مبتنی بر آی پی (IP Telephony) با ارتباط صوتی بر روی بستر آی پی (Voice over IP) تا آن حد به یکدیگر نزدیکند که قابل استفاده بجای یکدیگرند، اما آنها عملکرد جداگانه ای از هم دارند، IP Telephony سیستم تلفن دیجیتالی است که از بستر شبکه های کامپیوتری و اینترنتی جهت ارتباطات تلفنی استفاده می کند در حالی که VoIP به عنوان زیرمجموعه ای از IP Telephony عمل می کند. VoIP فناوری ایست که در جایگاه انتقال دهنده تماسهای تلفنی در IP Tlephony بکار گرفته می شود.
سیستم تلفنی مبتنی بر IP، از تکنیکهای VoIP و پروتکل های کنترل جلسات ارتباطی آن برای کنترل ایجاد و اختتام تماسها بهره می گیرد. بطور مثال برای آنکه بتواند جریانات صوتی را از طریق شبکه های IP انتقال دهد باید از کد گذاری های صوتی که بنا بر نیاز شبکه های ارتباطی مختلف متنوعند جهت دیجیتال سازی صداهای آنالوگ استفاده کند.

فواید پیاده سازی سیستم های IP Telephony و ارزش افزوده آن:

IP Telephony می تواند از طرق زیر باعث کاهش هزینه های ارتباطی و زیرساختی ارتباطات تلفنی گردد:
– حذف هزینه ارتباطات بین مراکز سازمانی از طریق برقراری ارتباطات بر روی بستر IP بجای شبکه های سوئیچینگ عمومی تلفن (PSTN) و مخابرات
– حذف بسترهای ارتباطی تلفنی سنتی و مسیریابی تماس های تلفنی در شبکه های کامپیوتری و داده ای موجود در عوض نیاز به شبکه های ارتباطی جداگانه کامپیوتری و تلفنی
– حذف مشکلات گسترش فیزیکی خطوط تماس و توانایی انتقال بیش از یک تماس تلفنی بر روی یک اتصال ارتباطی
– حذف احتمال شنود مکالمات تلفنی بوسیله استفاده از پروتکل های استانداردی همچون SRTP که برای امن سازی تماس ها بکار می روند که البته پیاده سازی آن در خطوط تلفنی سنتی غیر ممکن و یا لا اقل بسیار مشکل و پر هزینه می باشد.