ارتباط حضوری

ارتباط حضوری:

این محصول که در حال حاضر با عضو جدید خانواده IP telephony سیسکو به نام Jabber ادغام شده یکی از اعضای کلیدیUnified Communication است. شرکت Jabber به عنوان یکی از بزرگ ترین تولی دکنندگان نرم افزا رهای IM و CHAT م یباشد که در سال 2008 میلادی توسط سیسکو خریداری گردید. CUP می تواند به کاربران قابلیت Instant Messaging ارایه دهد.

بدین صورت کاربران می توانند در یک Collaboration از طریق Video, Web و Audio با یکدیگر در ارتباط باشند. Cisco Unified Presence (CUP( یکی از برترین Open Platform ها در بازار است.این نر مافزار م یتواند از دو پروتکلXMPP و SIP پشتیبا نی نماید. قابلیت پشتیبانی از XMPP از نسخه 8 به بعد CUP اضافه شده است. از امکانات و سرویس های قابل ذکر بر روی CUP می توان به آیتم هایی مانند : Group Chat, Persistent Chat, IM Logging وIM History اشاره نمود. این محصول دامنه گسترد های از Client ها را پشتیبانی می کند. از جمله این Client ها می توان بهCisco Personal Communicator برای کاربران Cisco Mobile Communicator (MAC) ،Windows برای کاربران تلفن همراه، Tablet ها و در نهایت برای Agent های Contact Center اشاره نمود. با استفاده از ویژگی Federation م یتوان با IM های دیگر شرک تها مانند Google Talk, IBM Lotus و .. ارتباط برقرار نمود.