امنیت شبکه

امنیت شبکه

توجه به گسترش تهديد هاي امنيتي، وجود يک ساختار امن در سازمان ها و ادارات امری ضروري بنظر مي رسد. زمانی که موجودیت یک سازمان به طور عمومی به فن آوری اطلاعات وابسته است باید از تمامی ابزارهای ممکن برای محافظت از اطلاعات استفاده کنند. دستیابی به امنیت قابل قبول اطلاعات نیازمند به همکاری مشتریان شرکای تجاری و دولت می باشد. بررسی دوره ای امنیت اطلاعات توسط سازمان های امنیتی یک روش مقبول در این زمینه خواهد بود.

واحد مهندسی و امنیت شبکه شرکت افزارتک با پیاده سازی استاندارد های امنیتی، مشتریان خود را در نیل به اهداف خود یاری میرساند.

این شرکت با بهره گیری از تیم فنی متخصص میتواند سازمان و مجموعه مطبوع شما را در دستیابی به یک استاندارد مديريت امنيت اطلاعات بصورت پیوسته و در يک چرخه ايمن سازي شامل مراحل طراحي، پياده سازي، ارزيابي و اصلاح در قالب مشاوره، طراحی، پیاده سازی و نظارت یاری نماید.

 

مسائلي كه در طراحي سيستم امنيتي شبكه مد نظر قرار مي گيرند عبارت است از :
 

 • تعيين منابع شبكه كه حفظ آنها اهميت دارد
 • بررسي ريسك ها و تهديدات شبكه
 • بررسي نيازهاي امنيتي شبكه
 • ‌ايجاد يك طرح امنيتي
 • تعريف سياستهاي امنيتي شبكه
 • تعريف روشهايي براي اعمال سياستهاي امنيتي (آيين نامه هاي امنيتي)
 • ‌تعريف يك استراتژيك فني و عملياتي
 • دريافت Feedback از كاربران، مديران و پرسنل فني
 • آموزش پرسنل
 • اعمال استراتژي فني در پروسه هاي امنيتي
 • آزمون امنيتي و رفع مشكلات موجود
 • نظارت بر امنيت با بازرسي هاي مرتب