درباره ما

با گسترش فناوری اطلاعات و در هم آمیخته شدن تکنولوژی های رایانه ای و مخابراتی و لزوم یکپارچه سازی ارتباطات در سازمانها، این شرکت فعالیت خود را در زمینه راهکارهای یکپارچه سازی ارتباطات مبتنی بر بستر آی پی شامل نرم افزارهای مدیریت تماس، مراکز تماس، ارتباط با مشتریان، ویدئو کنفرانس، پاسخگوی خودکار تلفنی، اشتراک اطلاعات همزمان و نیز یکپارچگی پیام ها شامل سرویس های ارتباطی پست الکترونیکی، پست صوتی،  اس ام اس، فکس سر لوحه کار خود قرار داد.

شرکت ارتباطات یکپارچه افزارتِک با تکیه بر دانش و توانمندی کارکنان متعهد و با هدف کاهش هزینه های سربار سازمانی و حرکت به سمت یکپارچه سازی اطلاعات و ارتباطات در سازمان و در نهایت بهبود فرآیند مدیریتی یک سازمان پیش می رود.

همچنین امید است با ارتقا سطح رضایت مندی مشتریان، ارتقا سطح کیفی منابع انسانی، بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و با اطمینان از کارایی فرآیند ها، و اجرای دقیق روش ها و دستورالعمل ها به سمت افزایش کارایی و جذب بیشتر مشتریان جدید پیش برویم.

"با پیوستن به دنیای یکپارچگی ارتباطات به سمت افزایش بهره وری قدم برداریم"