یکپارچگی پیام ها

UM ائتلافی از پیامهای الکترونیکی و رسانه های ارتباطی مختلف، مانند پست الکترونیکی، اس ام اس، فکس، پست صوتی، پیامهای ویدئویی و غیره است. فناوریهایی كه در یک اينترفيس واحد از انواع مختلفي از تجهیزات قابل دسترسی مي باشند. سیستمهای ارتباطی سنتی پیامها را به چندین محل ذخیره سازی از انواع مختلفي همچون سیستمهای پست صوتی، سرورهای پست الکترونیکی و ماشینهای مستقل فکس انتقال میدهند.
با یکپارچگی پیامها تمام انواع پیامها در یک سیستم ذخیره میشوند. پیامهای پست صوتی بطور مثال میتواند مستقیما به پوشه دریافتی کاربران در صندوق پست الکترونیکی شان تحویل داده شود و پیام از طریق گوشی و یا بلندگوهای کامپیوتر شنیده شود. این کار آزمودگی کاربران را ساده میکند (فقط مراجعه به یک مکان برای چک کردن پیامهایشان) و میتواند گزینه های جدیدی را همچون افزودن یادداشت و یا مدارک به پیامهای صوتی فرستاده شده به گردش کار ارائه دهد.

انتظار میرود UM از طرف بسیاری از مصرف کنندگان صنایع ارتباطی راه دورمحصول مورد پسندی باشد، سرانجام تقویت شده ای که جایگزین سیستمهای پست صوتی قدیمی میشود. امروزه راهکارهای UM در حال گسترش و فراوانی وقابل پذیرش در محیطهای شرکتی و سازمانی هستند. نتیجه پیاده سازی راهکارهای um عموما بهبود و پیشرفت بهره وری تجاری است از طریق کاستن پیامدهای ناشی از ارتباطات . اهداف راهکارهای um یکپارچگی کاربران نهایی حرفه ای ، مشتریان با فرایندهای ارتباطی در زیرساختهای موجود IT میباشد همچون در CRM، ERP و در سیستمهای پستی.
UM اصطلاحات متفاوت و مفاهیم متنوعی را ارائه میدهد . در برداشت ساده تر از فکسها و پیامهای صوتی که در یک پوشه دریافتی در صندوقهای پست الکترونیکی کاربران دریافت میشوند گرفته تا تمامی راههایی که میتوان یک پیام را به یک موبایل و یا یک پیام را بطور هوشمند از طرق متنوعی از قالبهای ممکن همچون پستهای الکترونیکی متنی ، فکس ، صداها و یا تصاویر ضبط شده به دریافت کننده نهایی ارسال کرد در زمره مفاهیم UM است .
تمامی این فناوریها نیازمند به بکارگیری در کنار یکدیگرند : ارتباط صوتی ، پیام آنی، پست الکترونیکی ، پست صوتی و کنفرانسهای صوتی/ویدئویی/تحت وب.